2013-leren van een serious games-ReporterUganda omslag-

Leren van een serious game? -ReporterUganda

augustus 2013

Evaluatie game On the Ground Reporter: Uganda

In dit rapport zijn de effecten van een serious game rondom het thema voedselcrisis onderzocht, namelijk de game ‘On the Ground Reporter: Uganda’ van Butch & Sundance Media. Er bestaat een breed gedeelde opvatting dat serious games een belangrijke potentie hebben als leermethodiek. Maar klopt dit ook? Hebben jongeren door het spelen van de game feitelijke kennis opgedaan, hebben zij meer inzicht in de problematiek van de voedselcrisis en zijn zij kritischer naar boodschappen van media over de voedselcrisis? Deze vragen staan in dit evaluatieonderzoek centraal.