2014-Klimaatverandering

Klimaatverandering

maart 2014

Hoewel klimaatverandering al sinds de jaren 90 op de internationale politieke agenda staat, lijken verregaande afspraken voor de aanpak ervan uit te blijven. In politiek en media heerst veel controverse over klimaatverandering. Dit heeft te onder meer te maken met de complexiteit van het vraagstuk, verschillende politieke belangen en de veranderende kennis over klimaatverandering.

De aarde warmt echter in een rap tempo op en dat zal – zonder goede oplossingen – grote gevolgen hebben voor de welvaart en het welzijn van mensen overal ter wereld. Naar verwachting is de temperatuur eind deze eeuw met 1,5 tot 2 graden Celsius gestegen (IPCC, 2013). De hogere temperatuur zorgt voor stijging van de zeespiegel, verzilting van de grond in kustgebieden, veranderende beschikbaarheid van water, meer extreme weersomstandigheden en bemoeilijking van de voedselproductie. Klimaatverandering zet bestaande vraagstukken onder druk, zoals de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien, de toenemende verstedelijking en de omgang met steeds schaarser wordende grondstoffen.

Vanuit dat mondiale perspectief gaat deze publicatie in op de sociaaleconomische gevolgen van klimaatverandering. In de publicatie passeren de oorzaken, de politiek-maatschappelijke discussie en de kansen en oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering door onder andere overheden, bedrijven en consumenten, de revue.