2014-Klein&vrijwillig- Sara Kinsbergen

Klein & Vrijwillig of Groot & Ervaren?

juni 2014

Hoe kiest een donateur uit het groeiende scala aan actoren die bijdragen aan armoedebestrijding? Welke organisaties hebben de voorkeur van donateurs? Hebben donateurs een voorkeur voor kleine, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties – bekend onder de term Particulier Initiatief – of vertrouwen ze hun geld liever toe aan grotere ontwikkelingsorganisaties met professionele medewerkers?

Om inzicht te krijgen in de keuzes van donateurs participeerde het CIDIN in 2009 in de vijfjaarlijkse Familie-enquête Nederlandse Bevolking (FNB) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met behulp van een scenario studie, voorgelegd aan 2,758 individuen, werd de voorkeur van de Nederlandse bevolking voor bepaalde typen ontwikkelingsorganisaties onderzocht. Onderzocht werd of en hoe kenmerken van ontwikkelingsorganisaties bepalend zijn in het keuzeproces van een (potentiële) donateur.