2014-Kinderen over kinderrechten

Kinderen over kinderrechten samenvatting

november 2014

Samenvatting van de publicatie Kinderen over kinderrechten.

Alle kinderen hebben, zonder uitzonderingen, rechten. Die rechten zijn in 1989 vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. In Nederland wordt de naleving van de kinderrechten gecontroleerd door bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens en sinds 2011 kent Nederland een Kinderombudsman. Daarnaast zijn er (non-gouvernementele) organisaties die zich bezighouden met de situatie van kinderen, in Nederland en daarbuiten.

Hoe denken Nederlandse kinderen eigenlijk zelf over kinderrechten? In dit rapport belichten we kinderrechten vanuit het perspectief van Nederlandse kinderen van negen tot twaalf jaar. Ruim 1.100 kinderen gaven hun mening en ervaringen in een online vragenlijst. Zijn kinderen bekend met de rechten in het verdrag? Welke kinderrechten vinden zij belangrijk? En zijn ze tevreden over de kinderrechtensituatie in hun eigen omgeving en in Nederland? Deze en andere vragen komen in deze studie aan bod.

Het volledige rapport is hier te vinden.