2012-Kinderen en mondiaal burgerschap

Kinderen en mondiaal burgerschap samenvatting

september 2012

Samenvatting van de publicatie Kinderen & Mondiaal burgerschap.

Mondiaal burgerschap is van alle leeftijden. Ook kinderen zijn in staat om met hun rol in de wereld om te gaan en hebben hier een mening over. Toch is er nog weinig bekend over de gedachten en meningen van kinderen als het gaat om thema’s als mondiale betrokkenheid, globalisering en de relatie tussen “hier” in de Westerse wereld en “daar” in ontwikkelingslanden. NCDO onderzocht daarom in samenwerking met kindertijdschrift samsam hoe kinderen zichzelf relateren tot de wereld.

Met wat voor gedrag dragen kinderen bij aan mondiale vraagstukken? Hoe denken kinderen over wederzijdse afhankelijkheid in de wereld? Wat is de houding van kinderen wat betreft overtuiging van gelijkwaardigheid? Zijn kinderen bereid medeverantwoordelijkheid te nemen voor mondiale vraagstukken? Hebben kinderen vertrouwen in de toekomst van de wereld? En vinden kinderen zichzelf een wereldburger of niet? Deze vragen worden in dit rapport beantwoord. Ruim 20.000 kinderen gaven hiervoor hun mening over thema’s gerelateerd aan mondiaal burgerschap.

Het volledige rapport is hier te vinden.