2013-Jongeren en de wereld 2013

Jongeren en de wereld 2013

november 2013

In dit rapport staat het gedrag van Nederlandse jongeren centraal en hun houding ten opzichte van internationale vraagstukken en mondiale verbondenheid in 2013. Door middel van een grootschalige online survey is onderzocht in hoeverre Nederlandse jongeren van 12 tot 18 jaar zich als mondiaal burgers gedragen. Ofwel, gedragen zij zich duurzaam ten opzichte van samenleving en natuur? Voelen zij zich verantwoordelijk voor het oplossen van mondiale vraagstukken? Voelen Nederlandse jongeren zich betrokken bij problemen die zich elders in de wereld voordoen, maar (op termijn) ook hier effect hebben? In hoeverre vinden jongeren dat mensen wereldwijd gelijkwaardig aan elkaar zijn?

Dit rapport bevat een schat aan informatie over de mate waarin Nederlandse jongeren zich als mondiaal burger gedragen of opstellen. Mondiaal burgerschap gaat zowel over sociale aspecten van gedrag (vrijwilligerswerk, doneren aan goede doelen, houding ten opzichte van ontwikkelingshulp) als over de ecologische aspecten van gedrag (recyclen, zuinig omgaan met energie en water).