2013-Jongeren als change agents

Jongeren als change agents

juli 2013

In Nederland worden verschillende activiteiten uitgevoerd gericht op het bevorderen van mondiaal burgerschap. De effectiviteit van één soort activiteit is onderwerp van de afstudeerscriptie van Renske Kroeze bij de Universiteit Twente.

Zij onderzoekt de effecten van presentaties van jongeren die op reis zijn geweest naar een ontwikkelingsland op de kennis, houding en gedragsintentie van degenen die deze presentaties bijwonen.