2013-Habbo goes Tweede Kamer Evaluatie CoolPolitics-campagne

Habbo goes Tweede Kamer Evaluatie CoolPolitics-campagne

juli 2013

In dit rapport staat de evaluatie van de door Coolpolitics georganiseerde campagne “Habbo goes Tweede Kamer” uit november 2012 centraal. Het doel van deze campagne was om via een laagdrempelige, interactieve en creatieve manier de kennis onder jongeren over de politiek te vergroten.

Het onderzoek richt zich dan ook op de vraag of deze online interventie positieve veranderingen teweegbrengt in de politieke kennis, houding en gedrag onder jongeren. Weten de jongeren na het volgen van de campagne meer over de Nederlandse politiek? Vertonen zij vaker politiek en sociaal bewust gedrag? Is hun besef van de rol die Nederland speelt in de internationale politiek vergroot? Naast de onderzoeksresultaten biedt deze (pilot)studie een aantal algemene leerpunten voor het goed kunnen evalueren van dergelijke online strategieën.