Conference report ‘Land governance in the context of urbanisation and climate change: Linking the rural and the urban’

september 2016

Verslag van de conferentie van LANDac ‘Land governance in the context of urbanisation and climate change: Linking the rural and the urban’ 30 juni – 1 juli 2016 in Utrecht.

Wereldwijd trekken veel mensen van het platteland naar de stad. Vaak zijn zij op zoek naar werk en nieuwe kansen. De bevolkingsgroei binnen steden neemt ook snel toe. Dit leidt ertoe dat uitdijende steden steeds meer land opslokken, stad en platteland steeds meer met elkaar verweven raken en de grenzen tussen stad en ommeland vervagen. De conferentie ging in op de vraagstukken die dit met zich meebrengt.

De LANDac conferentie 2016 werd georganiseerd en ‘gehost’ door International Development Studies (IDS) van de Universiteit Utrecht, de lead partner van LANDac. LANDac, ‘the Netherlands Academie on Land Governance for Equitable and Sustainable Development’, is een partnerschap tussen Nederlandse organisaties die werken aan ‘land governance’; bestuurlijke vraagstukken over land.