Dr. Edith van Ewijk

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research. Ze promoveerde in 2013 op een onderzoek over kennisuitwisseling en wederzijds leren in partnerschappen tussen Nederlandse gemeente en Marokkaanse en Turkse gemeenten aan de Universiteit van Amsterdam (Planologie, Geografie en Internationale Ontwikkelingsstudies).

Haar werk voor Kaleidos Research richt vooral op mondiale publieke goederen, de sustainable development goals, mondiale gezondheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en migratie. Ze is coördinator en redacteur van het Research-kanaal op de OneWorld-website: www.oneworld.nl/research. Edith deed evaluatieonderzoek naar capaciteitsversterking van lokale overheden in ontwikkelingslanden door partnerschappen met Nederlandse gemeenten en naar gemeentelijk internationaal beleid. Ze schrijft zowel wetenschappelijke als toegankelijke publicaties over mondiale vraagstukken en internationale samenwerking en verzorgd regelmatig inleidingen en gastcolleges.

Publicaties van Dr. Edith van Ewijk:
mei 2017

Evaluation of Share-Net International, the knowledge platform on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

februari 2017

Shifting Roles – The Impact of the Dutch Aid and Trade Agenda on Dutch Actors

september 2016

Conference report ‘Land governance in the context of urbanisation and climate change: Linking the rural and the urban’

juni 2016

PFD Research. National strategies supporting the implementation of the Agenda 2030, the Netherlands

juni 2016

Unite for Body Rights – SRHR Alliance. End-of-programme evaluation, synthesis.

juni 2016

Acces, services, knowledge (ASK) – Youth Empowerment Alliance (YEA). End-of-programme evaluation, synthesis report.

februari 2016

Global goals, local action?

december 2015

WAIT-AND-SEE OR TAKE THE LEAD? Approaches of Dutch CSOs to the Sustainable Development Goals

augustus 2015

Nederlanders & Migratie

maart 2015

Health has no borders: Addressing Global Health in the Netherlands

oktober 2014

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

mei 2014

Nederlanders & Gelijke (Seksuele) Rechten

april 2014

Verkiezingsprogramma’s EU: Duurzaamheid & Internationale Samenwerking

april 2014

Mondiale publieke goederen

januari 2014

Partnerschap, daar draait het om

november 2013

Tussen gemeenten – Samenvatting

september 2013

Nederlanders over de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding

maart 2013

Dutch development cooperation