Dr. Christine Carabain

Christine Carabain is hoofd onderzoek van Kaleidos Research. Haar onderzoek richt zich op mondiaal burgerschap (educatie) en hoe Nederlanders zich relateren aan mondiale vraagstukken. Daarnaast evalueert zij programma’s op het terrein van mondiaal burgerschapseducatie en ontwikkelingseducatie.

Christine heeft een achtergrond in de sociale en economische psychologie en heeft een doctorsgraad in de methodologie van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft (wetenschappelijk) gepubliceerd op het terrein van survey-methodologie, filantropie,  mondiaal burgerschap en mondiale vraagstukken. Christine heeft een passie voor het toegankelijk maken van kennis voor een breed publiek.

Publicaties van Dr. Christine Carabain:
juli 2017

Brexit en Trump: waarschuwing of inspiratie?

februari 2017

Voorbij de Stemmingmakerij?

december 2016

Nederlanders & de wereld 2016

september 2016

Meerderheid van Nederlanders nog steeds positief over ontwikkelingshulp

januari 2016

RESEARCH IN EVIDENCE BASED PROGRAM DEVELOPMENT

januari 2016

NATURAL LIVESTOCK FARMING E-MOTIVE Exchange evaluation report – exchange II

januari 2016

NATURAL LIVESTOCK FARMING E-MOTIVE Exchange evaluation report

juni 2014

Meer of minder mondiaal burgerschap? Wanneer meten leren wordt

juni 2014

More or less Global Citizenship? When Measuring becomes Learning

mei 2014

Nederlanders & Privacy in de 21ste eeuw

februari 2014

Nederlanders & de Olympische Spelen in Sotsji: Sport of Politiek

december 2013

Nederlanders en de deeleconomie

september 2013

Nederlanders over de nieuwe internationale agenda voor armoedebestrijding

september 2013

Nederlanders & Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking

mei 2013

Dutch consumers and the Bangladeshi garment industry

mei 2013

Nederlanders en de kledingindustrie in Bangladesh

september 2012

Global citizenship among the Dutch youth 2012

september 2012

Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012

september 2012

Nederlanders en Mondiaal Burgerschap 2012 samenvatting

september 2012

Jongeren en Mondiaal Burgerschap 2012

september 2012

Jongeren en Mondiaal Burgerschap 2012 Samenvatting

augustus 2012

Mondiaal burgerschap van draagvlak naar participatie

augustus 2012

Global Citizenship from public support to active participation

mei 2012

Nederlanders en Afval

mei 2012

Nederlanders en Afval samenvatting

maart 2012

Nederlanders en Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking

maart 2012

Nederlanders en de Occupy-beweging

maart 2012

Prioriteiten bij geefgedrag

februari 2012

Nederlanders en Voedselzekerheid

februari 2012

Nederlanders en Voedselzekerheid samenvatting

augustus 2011

Zon zee strand en cultuur